Candida Tarmsvamp

Candida – tarmsvamp en växande epidemi!

CANDIDA SVAMP
Redan på de gamla grekernas tid var candida-svampen omnämnd som en hälsorisk. I våra tarmar finns ca 400 arter av mikroorganismer. När vi förändrar våra matvanor eller intar vissa mediciner uppstår eller faller hela ”kulturer” av tarmarnas flora.

De bakterier som finns i kroppen kan delas in i två huvudgrupper; nyttiga och skadliga. Det är speciellt viktigt och avgörande för tarmfloran att tarmväggarna är rikligt bemannade med stora och täta kolonier av vänliga acidofilus och bifidus- bakterier. Coliforma bakterier, salmonella, parasiter och svamp är exempel på skadliga grupper i tarmfloran.

Candida albicans (monilia) är en enkel jästsvamp som är en del av kroppens naturliga flora och dess funktion är att bryta ner osmält mat. Men om den blir överstimulerad av alltför mycket skräpmat kan denna godartade organism omvandlas till en skadlig svamp-liknande parasitform med långa rotliknande utskott (mycelier).

När candida-svampen sätter sig fast i tarmväggen ökar tarmens genomsläpplighet och den kan då lätt spridas ut i kroppen via blodet, invadera och förgöra kroppens cellerna. Parasitformen tillverkar över 80 olika gifter (toxiner) som belastar alla kroppens funktioner, hormoner, nervsignalsubstanser och leverns avgiftningsförmåga.

Candida invaderar med lätthet kroppens alla organ och vävnader, men tycks föredra matsmältningskanalen. I vanliga fall borde matsmältningsenzymerna sätta stopp för de jästsvampar som ingår i födan. Idag lider dock stora delar av befolkningen, speciellt äldre, brist på saltsyra i magsäcken varför dessa objudna gäster får större möjlighet att angripa tarmväggarna och bli permanent bosatta hos den som drabbats.

Om mängden av vänliga bakterier är markant reducerad och / eller om tarmarna är ”smutsiga” = plack, får svamparna en förträfflig grogrund att växa och föröka sig i hela tarmsystemet och sprida sig i hela kroppen.

Hippokrates skrev i sina skrifter om patienter med vita tungor, nagel och -fotsvamp. Men det är först under de senaste 20 åren som ”candidasis” har blivit en epidemi = socker-epidemi.

Det är svårt att få en korrekt uppfattning av hur många som har candidainfektion eftersom den finns i olika grad och symptomen varierar mellan olika människor. Statistik visar att i västvärlden lider 25% av befolkningen av överskott av candida.

En kraftig ökning av candida-populationen med därtill hörande symptombild utgör en varningssignal om att allt inte står rätt till. Den signalerar att: droger, mediciner, felaktig kost eller annan ohälsa håller på att fördärva kroppens försvarssystem.

Skälet till att candida-svampen nu sprids mer än tidigare är det moderna samhällets ökande stress och det alltför vanliga användandet av antibiotika, p-piller, steroider samt för mycket av bl.a. raffinerat socker och vitt mjöl som förändrar kroppens syra-bas-balans och immunförsvar.

Konsumtionen både av antibiotika och av godis har fördubblats sedan 1960-talet och vi äter upp till 100 gånger mer socker nu än vi gjorde för 100 år sedan. ”Socker, den vita tjuven”.

Den biokemiska störning som candida-överskott åstadkommer orsakar både fysiska och psykiska besvär. De flesta vet inte om att de har en obalans i tarmfloran utan har lärt sig leva med olika symtom såsom: * trötthet * urinvägsinfektioner * flytningar * huvudvärk * återkommande förkylningar etc. Man kan ha candidainfektion i munnen utan att veta om det och mer livskraftiga former kan överföras via kyssar, sexuellt umgänge och även när man delar tandborste med partnern eller familjen.

I dagens samhälle har det har börjat sprida sig en ny form av trötthet – ”utbrändhet” – som kan orsakas av att människans toleransnivå minskar och man har allt mindre ”marginaler att leva på”. GUA har haft ett stort antal gäster som tydligt visat på detta nya fenomen, och det gör att vi har anammat uttrycket; ”Dagens Miljösjuka Människa i det Miljösjuka samhället”.

Tyvärr så har inte sjukvården förstått varför så många antibiotika -och penicillin-behandlingar inte har haft någon effekt och man vill inte heller kännas vid candidans betydelse och dess katastrofala inverkan på kroppen. Skolmedicinen har tydliga problem idag att klara av våra ”vällevnads-sjukdomar”. Det är alltför många människor som får lida mycket, ofta i onödan, trots att det idag finns många alternativa behandlingar som komplement till skolmedicinen.

Under senare delen av 1980-talet var candida-infektioner, vid sidan av aids, de mest omtalade och svårbehandlade sjukdomstillstånden i USA. Mycket tyder på att det finns ett samband mellan de båda epidemierna. Candida-besvär är mycket vanligt hos patienter med aids.
Svampinfektioner minskar immunförsvaret och samtidigt ger ett hämmat immunförsvar fritt spelrum för den aggresiva formen av candida.

Därför är det också vanligt med svampinfektion då patienten får immun-nedsättande medel och det ger i sin tur upphov till följdsjukdomar.

Candida-svampen kan producera en typ av falskt östrogen som ger signaler till kroppen att det finns tillräckligt med östrogen. Därmed hämmas kroppens naturliga produktion av hormonet, vilket kan leda till menstruationsrubbningar hos kvinnan.

Båda könen får idag för mycket av hormonet östrogen eftersom många miljögifter beter sig som östrogen i kroppen och stör hormonbalansen som i sin tur kan leda till många allvarliga sjukdomar. Forskare har funnit att speciellt hos män har detta varit en stor orsak till minskad fertilitet samt i USA har en stor mängd kvinnor fått minskad sex-lust.

När kroppens blodsockernivå är hög producerar candidan även etanol = alkohol. Det gör att man kan känna sig lite berusad fast man inte druckit något. Något att tänka på i samband med bilkörning. En annan biprodukt är acetaldehyd, vilken är nära besläktad med formaldehyd, och som märks genom att den ger dålig andedräkt.

Candidan kan även orsaka en rad andra allvarliga störningar i kroppen, bl.a.: blockera den normala nervfunktionen, påverka tankeverksamheten, humöret, känslorna och försämra minnesförmågan.

”Candidasis” är en mycket allvarlig sjukdom.
GUA´s tarmrenings-kur är den snabbaste renings- metoden att befria kroppen från överskott av candida ! Vi ser konkret varje dag hur mycket candida-svamp som lämnar kroppen.

Leave a Comment