Dokumentation

Tungmetaller

Georg och UllaLii har försökt klarlägga vad som sker i kroppen under tarmreningen och vad placket består av. De svar som getts via spektral-analys av placket ger en mycket individuell bild av tarmens tillstånd. Analyserna har visat att det ofta finns markant förhöjda värden av tungmetallen kvicksilver – speciellt hos de personer som har amalgamrelaterade symptom. Dessutom har man funnit höga värden av bly, kadmium och aluminium, likväl som brister på bl.a zink, magnesium och kalcium.

Plack, Syror, Candida, Parasiter, Gallgrus, Gallstenar

Vid den dagliga ”inspektionen” av placket kan man studera varje kur-gästs tillstånd i tarmen. Man ser t.ex. stress, kramp, tarmfickor (divertiklar) samt giftiga syror. Syrorna syns tydligt i det vatten som passerat genom tarmen. GUA har ett speciellt recept som driver ut överskottet av candida ur tarmen. Morgonen efter man intagit denna candida-kur kan man se candida-svamp och ibland även gallgrus – gallstenar lämnat tarmen tillsammans med placket.

Skolmedicinen har idag tydliga problem att klara av våra ”vällevnadssjukdomar”. Det är alltför många människor som får lida mycket, ofta i onödan, trots att det finns ett stort utbud av alternativa behandlingar för människorna som komplement till skolmedicinen.

GUA´s behandlingsresultat 1992-1996

Behandlingsresultaten hos de gäster som gick igenom GUA´s tarmreningskur under 1992-1996 visade att 84% blev helt fri sina besvär.
Detta bevisar att en radikal utrensning / avgiftning skall ske i första hand, före alla andra behandlingsformer. 

GUA har hjälpt ca 3000 personer med dessa
symtom sedan 1985:

Förstoppning, diarré, gaser, uppsvälldhet, tarmfickor, inflammerade tarmfickor, irriterad tarm, inflammerad tarm, tarmparasiter, spolmask, candida albicans, fotsvamp, fotvårtor, stress, magkatarr, magsår, ”stresshjärta”, bihåleproblem, hudproblem, psoriasis, håravfall, hormonrubbningar, sköldkörtelbesvär, urinvägsbesvär, övervikt, m.m.

Leave a Comment