Erfarenheter – insikter – slutsatser.

Erfarenheter – insikter – slutsatser.

Vi berättar här något om de hälsoeffekter – hälsovinster som vår radikala tarmreningskur givit våra gäster under vårt 15-åriga hälso-arbete i Sverige och Spanien samt om de effekter som vår kur haft på oss själva.

GUA kan dra märkliga slutsatser utifrån alla erfarenheter av 3000 gästers tarmrening. Helandet som sker, kan utifrån betraktas som ett ”mirakel” men allt är egentligen mycket enkelt, det handlar enbart om att ge utrymme till kroppens egen självläkning genom avgiftning.

Detta har vi tydligt sett när några gäster gjort GUA´s tarmrenings- kur som en förberedelse inför en operation. Resultatet blev enl. läkarna en ovanligt snabb läkningsprocess och tillfrisknande. Ett annat exempel är tandläkaren som fann att patienter som gjort GUA-kuren lättare tålde olika tandlagningsmaterial.
Läs GUA´s Referenser!

Vi har funnit att kuren har en kraftigt avstressande effekt på samtliga gäster, oavsett vilka hälsoproblem våra gäster har, eller om de enbart kommer till oss för friskvård, så hjälper vårt GUA koncept. Vårt renings-koncept har fungerat på alla gäster som gått igenom vår GUA-kur. När gästerna ”satsar sig själva” under kuren, förberedelsen och fullföljer vårt koncept då kan hälsoresultaten på ”kropp och själ” bli så stora att det har hänt att personer i gästernas omgivning vid hemkomsten, genast anmält sig själva till en hälsokur.

Under kuren pratar vi om kost, egenvård och gör olika övningar för att lättare kunna behålla hälsan. En viktig nyckel till optimal hälsa är att ha rätt individuell vikt, vilket kan uppnås genom att konkret uppleva och förstå kostens effekt på kroppen. Maten skall vara vår medicin, det har människan glömt bort i ”miljöförstöringens spår”.

Varje person har sin egen biokemiska sammansättning. Det är många faktorer som samverkar och påverkas bl.a. av:
* kosten – kosttillskott i tillräcklig mängd
* vårt dricksvatten
* motion – rörelse – vila – sömn
* näringsbalansen – upptagningsförmågan
* miljön – den inre och yttre ekologin
* vårt genetiska arv, även i tredje led osv.
* nedsatt funktion och sjukdom
* negativa känslor och tankar
* positiva känslor och tankar
* Ljuset – mörkret
* utrensning av gifter, slagg, plack, syror, candida, parasiter
* kroppens och själens samarbete att finna enhetens nyckel
* summan av alla faktorer
Kroppen ger signaler om vad som är bra och nyttigt.
Vår erfarenhet är att efter en radikal utrensning enl. GUA-konceptet, är det lättare att lyssna på och samarbeta med sin egen kropp.
En känslighet skapas som kan liknas vid en kompass och när du funnit din egen kompass får du den hjälp du behöver för att kunna lotsa dig fram bland alla blindskär och grynnor i ditt nya liv och du lämnar ditt gamla liv bakom dig.

Are Waerland kallade, i sin bok, kroppen för ”Sjukdomarnas häxkittel”, men efter GUA-kuren blir kroppen livs-energins och själens boning.

GUA´s erfarenhet är att om man kan se sina problem som endast obalans – ohälsa, i stället för sjukdom, är det ännu lättare att aktivera kroppens självläkning. Med en ökad känslighet och medvetenhet kan man både styra och övervinna de genetiska anlag som kan skapa obalans i kroppen.

Det krävs givetvis olika egenskaper för att klara av detta t.ex. naturlig egenkärlek, positiv vilja, fred i min omgivning, tålamod, tillit. Att man lämnat negativa känslor som ilska, hat, svartsjuka, avund och girighet. De flesta har svårt att se bort från sitt ”ego”, men detta är viktigt för att kunna styra sina behov, känslor och se det naturliga i livet
I dagens miljösjuka samhälle är det extra viktigt att ge sig själv utrymme att lyssna inåt på kroppens olika signaler.
Att lyda och åtgärda dem i handling.
En strävan att ”leva i nuet”.

Den kände Stå Upp Komikern, Peter Wahlbeck, skriver på sina hemsidor (http://www.wahlbeck.se) om sina erfarenheter av GUA´s radikala tarmreningskur.
Läs GUA´s  Referenser !

Effekten av GUA´s hälsokur.

Insikter – Slutsats:
Effekten av 3500 gästers erfarenhet under 18 år är att de flesta fysiska ”krämpor” löses ut. Det har också visat sig att det kreativa inom oss stimuleras i hög grad genom att blodet blir renare. Det händer också ofta
att människors känslor läggs till rätta efter det de går igenom under kuren. Otroligt nog har ett mindre antal personer fått andliga upplevelser,
detta gör att många gäster kommer tillbaka och genomgår 3-4 kurer.
Alla får uppleva att kuren är ingen sköljning med ”lavemang”, utan en
mycket effektiv utrensning av giftiga ämnen, plack, candida, syror,
parasiter mm.

Leave a Comment