GUA’s Tarmreningsmetod

Tarmreningskur enl. GUA-metoden

Dr Bernard Jensen, Robert Gray, Birger Ledin, Maths Blomqvist GUA´s förebild är Dr. Bernard Jensen i USA som i sin bok ”Tissue cleansing through bowel management” beskriver placket och hur  viktigt det är med tarmrening. Även Robert Gray (USA) har visat på, att det är viktigt att göra en utrensning av plack, syror och övriga gifter som hindrar upptaget av näring i mag-tarmkanalen. Naturläkaren Birger Ledin visar på i sin bok ”Fyra vägar föra ut” hur viktigt det är med fungerande utrensningsorgan, likaså
Maths Blomqvist i boken ”Filosofi och Hälsolära”.

Läs om ”Tarm-plack”!

Hur västvärldens människor bygger upp lager av plack i tarmarna och hur lätt tarmfickor (divertiklar) bildas när kroppens fyra utrensnings- organ inte fungerar tillfredställande. Läkedoms-processen aktiveras snabbt när kroppen får tillgång till ny energi genom GUA´s radikala renings-process. Detta sker oftast redan efter 3-5 dagars utrensning. Därför har GUA satsat på sitt tarmrenings-koncept som efter 15 års erfarenheter förfinats och som idag ger ett mycket gott resultat.  Läs om GUA´s referenser !

GUA i Sverige  1990-1999

Georg och UllaLii öppnade ett hälsocenter i Sverige – Hälsingland 1990 där man erbjöd sjuka och friska sin hjälp. Man studerade också andra former av genomgripande tarmreningskurer och fann att den metod man själv valt mest liknade den som ingick i det indiska levnads- och hälsosystemet Ayur-Veda. Man fastnade för denna metod eftersom den ger ett snabbt, tydligt och konkret resultat för att få tillbaka hälsan och energin. Från 1985 till juli 1999 har GUA haft ca 3000 gäster som genomgått hälsokuren. Alltsedan 1992 har GUA systematiskt dokumenterat varje gästs resultat av tarmreningen och gjort uppföljningar för att kunna utvärdera sin metod och få bekräftelse om konceptets effektivitet. De upptäckte att GUA-konceptet är radikalare och effektivare än vad de från början förstod och man förädlade dessutom metodiken succesivt under årens lopp. GUA förstod att en inre rening var grunden till att förebygga och behandla de flesta sjukdomar och att denna typ av behandling bör komma först av alla behandlingsformer.

GUA-metoden

GUA-metoden bygger på att man under en period av förberedelse på en till tre veckor i hemmet intar en lättsmält föda enl. ett speciellt schema. När gästerna anländer till hälsokliniken startar den radikala kuren med att man med hjälp av en naturlig metod tömmer hela tarmsystemet på all gammal avföring. Detta är ett villkor för att konceptet skall fungera och att placket skall lämna tarmen. Följande morgon får gästerna dricka lätt saltat vatten, vars funktion är att hindra vattnet som dricks på förmiddagen att passera ut via njurarna. OBS !!! Njurarna !

OBS !  Allt vatten kommer att passera ut genom tjocktarmen. Därefter dricker man, under några timmars tid, vanligt dricksvatten (källvatten), som också passerar ut genom tarmen, för att noggrant skölja rent i hela matsmältningssystemet. Vid givna tider under dagen intar man GUA´s speciella flytande ”diet” som innehåller olika näringsdrycker, örtteer, juicer mm samt GUA´s egen unika örtblandning = ”Formula”. Som höjdpunkt på förmiddagen sker en remarkabel utrensning av den beläggning (plack) som suttit fastklistrad, i åratal, på insidan av tjocktarmen och som kan ha orsakat olika problem i kroppen. Placket kan hindra ämnesomsättningen – metabolismen- upptaget av näring och orsaka obalans / ohälsa. Samtidigt drivs stora mängder syror ut genom tarmen genom att man tillsammans med örtblandningen dricker basiska örtavkok och olika juicer.

Radikal utrensning av plack, syror, parasiter och candida albicans

GUA´s gäster får en naturlig tarmtömning, varje dag, av en svart, seg, fast gummi-liknande massa = plack. Placket kan vara i olika längder upp till en meter tillsammans och vikten kan variera mellan 2-5 hg plack per person och dag. Under kurens sju dagar kan alltså ca 4 kg giftigt plack, lämna tarmen på naturlig väg. Samtidigt med att detta plack, skikt för skikt, lämnar tarmväggens inre, försvinner även avsevärda mängder av överskotts-syror och andra gifter, även maskar och parasiter. De gäster som så önskar har möjlighet att med hjälp av ett speciellt GUA-recept driva ut ur tarmen överskottet av tarmsvampen candida albicans. När det blir ett balanserat pH-värde i tarmen är det också vanligt att parasiter – maskar försvinner ut för de kan ej längre leva kvar inne i tarmen då det för dem skyddande placket avlägsnas.

GUA´s speciella utrensning av gallstenar.

GUA har även ett recept som kan tömma gallblåsan på stora mängder gallstenar (bilirubin -och kolesterolstenar) som lämnar tarmen tillsammans med placket. Denna gallrensning görs först vid  tarmreningskur nr 2, eftersom det behövs banas väg i tarmen för stenarna. Märkligt nog har alla personer som gått igenom gallrensningen fått ut, via tarmen, mindre eller större stenar. Detta underlättar humöret avsevärt.

Leave a Comment