Historik

GUA`s Tarmreningskur!

GUA fortsätter !!!

 

Martin Hjelm Jeppesen i Danmark övertar vår radikala tarmreningskur enl.

GUA-metoden.

Vill du deltaga i en tarmreningskur och få information om denna ?
Är du intresserad av en kur i år eller ev. senere ?

Martin tager över vår webb: www.guas.net med all information om kuren och vår e-mail: gua@guas.net

Vi har haft tarmreningskurer I 18 år och sluter nu med kurerna I Sverige och i Spanien. Martin (1967) är utbildad inom traditionell kinesisk medicin och har, sedan 1987, arbetat på olika kliniker i Danmark med akupunktur, örtmedicin, Qi Gong och Thai Chi Chuan.

Martin har gått igenom vår tarmreningskur 4 ggr och i sin glädje över kurens resultat övertar nu Martin vårt koncept. Vi finner det naturligt att Martin, med sin visdom och kundskap inom ”Hälsa” fortsätter med vår verksamhet.

Vi tackar alla ”gamla” kur-deltagare och vi rekommenderar varm att Du går igenom kuren hos Martin, i Danmark, med ett mycket gott resultat enl. Vårt nya GUA-koncept.

Varma GUA-hälsningar !

Georg och Ulla Arvidsson
Martin Hjelm Jeppesen

G U A = Georg och UllaLii Arvidsson.

Tarmrening enl. GUA-metoden är en svensk modifiering av Ayur-Vedisk och Hawaiiansk tarmrening.

Det började med att Georg 1985 fascinerades av en speciell tillämpning av Hawaiiansk tarmrening. På Hawaii ingick tarmreningen som en gängse metod för att då och då ge kroppen en rejäl utrensning av upplagrade avfallsprodukter.

GUA´s  tarmreningskur

GUA´s förebild är Dr. Bernard Jensen i USA som i sin bok ”Tissue cleansing through bowel management” beskriver placket och att det är viktigt med tarmrening. Även Robert Gray (USA) har visat på, med sina väl beprövade erfarenheter, att det är viktigt att göra en utrensning av plack, syror och övriga gifter som hindrar upptaget av näring i mag-tarmkanalen.

Bland dem som kom till Georg för att få hjälp var bl.a. sköterskan UllaLii som besvärades av bl.a. fibromyalgi, kronisk trötthet och kraftig övervikt. Inom den egna branchen, skolmedicinen, hade hon inte funnit någon hjälp att få en balanserad hälsa. Inte nog med att UllaLii återfann sin hälsa efter endast en tarmreningskur hos Georg, de fann också varann. Under åren gjorde de ett flertal kurer med avsikten att må ännu bättre och samtidigt förädla kuren.

Redan 1985 gick Georg själv igenom en tarmreningskur och fann att den är en mycket effektiv metod som ”genväg till hälsa”.
Förstoppning – tarmproblem – övervikt – håller idag på att bli en folksjukdom, liksom kronisk trötthet, diabetes 2 och candidasis. Den svenska tidningen ”Apoteket” nr 2-98 skriver att minst 50% av Sveriges befolkning besväras av mag-tarmproblem och av alla sjukdomar prioriterar WHO tarmsjukdomarna med extra insatser. Idag finns det en mängd litteratur i ämnet som visar på en väl beprövad erfarenhet av tarmrening, dock finns det ej vetenskaplig forskning med artiklar publiserade i vetenskapliga tidskrifter. Trots att rening av tarmen är en årtusendens kunskap, så är fortfarande tarmsystemets helhetsbild inte klarlagd av vetenskapen, men ändå är skolmedicinen tvungen att ta hand om oss när vi får problem. De lyckas idag inte särskilt väl och detta har skapat utrymme för olika alternativa behandlingsformer att hjälpa människor med årtusenden gamla metoder och med väl beprövade erfarenheter.
* När man på sjukhus röntgar tarmen för att få en diagnos på patientens tarmproblem syns inte placket eftersom röntgenstrålarna passerar igenom plackmassan.

Plack i tarmen är ej vetenskapligt belagt, trots att tusentals personer världen över kan vittna om att placket verkligen finns.

Kirurger och patologer kan via sina knivar bekräfta plackets existens.

Leave a Comment