Tarmplack

Tarmrening  enl. GUA-metoden

GUA har en 7 dagars Hälsokur som ger en radikal kroppsrening. Plack, syror, candida, parasiter och övriga gifter lämnar kroppen och ger utrymme till en verklig självläkning.
OBS ! Ej Tarmsköljning med vatten
Läs, GUA´s Tarmreningsmetod ! WHO prioriterar tarminfektioner. Detta visar på människans största problem idag!

Tarm-Plack = Beläggning

Tarm-plack är en beläggning av osmält, intorkad föda som sitter fastklistrad på insidan av tarmväggen och i kanalerna för matsmältnings- vätskorna.  Tarm-plack orsakar självförgiftning !

Dr Depak Chopra (USA) kallar plack för ett ”osmält material” som har torkat och under årens lopp bildat en beläggning på tarmens slemhinna. Enl. ayur vediskt synsätt kallas detta ”ama”, som blockerar ”ojas” = livsenergins kanaler.
*** Det finns ett skyddande slem som täcker tarmens insida. Här fastnar skadliga mikroorganismer som sedan förs ut ur kroppen via avföringen. En slemhinnecell lever endast ett par dagar. Denna snabba omsättning av tarmceller gör att skadliga bakterier inte hinner med att ställa till med någon skada innan de forslas ut ur kroppen. Detta gäller en väl fungerande tarm ! Hur många människor har detta i västvärlden idag ? Hos en person med trögt tarmsystem kan slem-lagret tillsammans med gammal avföring ligga kvar så länge att det bildas en beläggning=plack. Beläggningen har då bildat en tät gummi-liknande massa som försvårar näringsupptaget och utförseln av slaggprodukter. Hela metabolismen / biokemin blir störd med många sjukdomar och ett stört känsloliv. Hur blir humöret och tålamodet?

Plack

När slembildande föda och slemmiga restprodukter från  ämnesomsättningen fastnar och torkar inuti tarmen förvandlas detta till en klibbig kitt / gummi-liknande mörk massa = plack. Plack håller kvar ytterligare matrester i tarmen och med tiden blir beläggningen allt tjockare och hindrar näringsupptaget samt orsakar en ”självförgiftning”. Kroppens självläkande förmåga minskar radikalt och det ges utrymme till olika ”sjukdomar”.
Plack bildar förträngningar och tarmfickor (divertiklar) i tarmen. Plack – lossnar ej från tarmväggen med; 1) Vattensköljningar, 2)  lavemang, 3) fastekurer.

• Placket lossnar inte med s.k. Colon Hydro-Terapi = tarmsköljning med vatten.
• Ledins ”Clysmatic”, tarmsköljning med vatten, klarar inte heller av att ta bort det fastkittade placket från tarmväggen.
• Övriga utrensningsmetoder (piller etc.) renar tarmen, troligtvis endast något gram/dag.
• GUA´s radikala tarmreningskur rensar tarmen på flera kiloplack och övriga gifter under endast en vecka.
• Kroppens självläkningsförmåga ökar markant när placket sköljs ut.
• Du kan studera matsmältningens tillstånd på tungans: färger, beläggning, rispor och tungans form mm.

Förstoppning = när tarmen tömmer sig mindre än 2 ggr / dag. Förstoppning beror bl.a. på en fördröjd passage av tarminnehållet i tjocktarmen. I vårt kultursamhälle finns rika möjligheter att störa den inre cirkulationsprocessen inkl. tarmens rörelser (peristaltik). Fibrer är den enda substans i näringen som i längden kan underhålla tarmens rytmik. Tarmrörelsen är inte en fristående mekanisk funktion utan är beroende av människans fysiska och psykiska kraft, hormonerna samt magens och nervernas signalsystem. Maten bör passera tarmsystemet på 20-24 timmar för att förhindra att den jäser eller ruttnar. Kött och fisk tar längre tid att passera och det kan ta dubbla tiden om man äter för lite fibrer och för mycket fett. En afrikans föda kan i genomsnitt passera på ca 17 timmar och en engelsmans föda ca 34 timmar. Man bör alltså se till att transporttiden genom matsmältningssystemet blir så kort som möjligt. Ju mindre mat som ruttnar innan den lämnar kroppen desto mindre blir självförgiftningen och därmed blir matsmältningen och näringsupptaget effektivare.

TARM-PLACK med förträngningar och divertiklar! tarmplak 1
Vi bör ha en kort transporttid av födan genom matsmältningssystemet samt tarmrörelser med 3-4 vågrörelser / minut för att få optimal hälsa. Förstoppning är den vanligaste orsaken till tarmfickor (divertiklar) som bildas när tarmen töjs ut och fickor bildas. När det fastnar ytterligare avföring i dessa fickor är risken stor att en förruttnelseprocess med tillhörande inflammation  (colit) startar och resulterar i en självförgiftning av kroppen. Självförgiftning = grundorsak till de flesta välfärds-sjukdomar. Kroppen försöker att skydda tarmen genom att kapsla in det infekterade området med ytterligare slem och så småningom hårdnar den gamla avföringen  och slemmet till en gummiliknande svart massa = tarm-plack. Placket kan ligga kvar i tarmen i flera tiotals år och störa tarmens funktion, näringsupptag, utrensning och immunsystem mm. Tarmarna och matsmältningen är nära förbundna med kroppens immunsystem, hormon och -nervsystem. Om integriteten förstörs hos ett av systemen påverkas de andra ofelbart. Resultatet blir en rad olika symtom från alla tre organsystem, såsom trötthet, smärta, inflammationer och buksmärtor etc. 80 % av kroppens immunförsvar är lokaliserat till tarmsystemet. Vilket visar hur viktigt det är att tarmen fungerar perfekt för att behålla en god hälsa.

Vid en försämrad utrensning, ämnesomsättning, matsmältning eller näringsupptag reagerar kroppen bl.a. med ”övervikt” som försvårar för lymfsystemet att transportera näring och forsla bort det slagg som sitter i cellerna och i lymfan, detta kan leda till en katastrofal övervikt.
tarmplak 2Mängden plack i en tarm kan variera mellan 1 – 9 kg. De flesta av oss har ätit olämplig kost under årens lopp och därför är det vanligt att alla bär på tarmplack i varierande mängd och ofta oönskade bakterier, virus, mikrober, maskar, parasiter och överskott av jästsvampen  candida albicans som med tiden förökar sig, om inte tarmen renas från sitt plack. Tarmrening är det snabbaste sättet att stoppa tillväxten av candida albicans. Tarmen kan innehålla en tjock beläggning = tarmplack, att det endast blir ett litet hål för den dagliga avföringen att passera igenom. Detta orsakar så småningom en grav självförgiftning av kroppens organsystem. Extra känsligt för en störning är hormon och -nervsystemet. En tankeställare ! Tarmens ekosystem innehåller ungefär 100.000 miljarder (ca 1 kg) små levande bakterier som finns i tjocktarmen. Forskare har bevisat och är överens om att rätt tarmflora = god hälsa = bra immunitet. Tarmens bakterieflora är av stor betydelse för produktion och omvandling av hormoner, vitaminer, och andra näringsämnen. Bakterier i tunntarmen producerar det livsnödvändiga vitaminet B12 och i tjocktarmen bildas även vitamin K som behövs för att blodet skall kunna koagulera vid blödning. Tarmbakterierna bildar de viktiga vitaminerna B1, B2 B6 och folsyra. Oönskade bakterier som frodas i tarmplacket ger ifrån sig giftiga produkter (toxiner) som belastar kroppen och ger energibrist som kan vara början till kronisk trötthet och utbrändhet. Nervernas synapser får ej tillgång till acetylkolin i tillräcklig mängd och nervsignalerna blir svaga.

PLACKtarmplak 3
Näringsbrist uppstår genom att oönskade förruttnelsebakterier i tarmen förbrukar kroppens näringsämnen, spec. vitaminer, enzymer och proteiner. Bakterierna beter sig dessutom som parasiter och långsamt urlakar kroppen inifrån ännu mer. Alla dessa gifter, som släpps fria i tarmen, kommer så småningom in i blodomloppet och försvagar hela kroppen.  Denna självförgiftning är den grundläggande orsaken till de flesta av västvärldens välfärdssjukdomar. Symptomen på självförgiftning är många och varierande, från värk, smärtor, koncentrations-svårigheter, humörsvängningar, kronisk trötthet, ofta återkommande förkylningar, allergier mm. Det är sannolikt att flertalet grava sjukdomar orsakas av självförgiftning. Tarmrening är den första, lättaste och viktigaste åtgärden att vidta. Det räcker oftast med en tarmrenings-kur för att minska på de flesta besvär.
Alla övriga utrensnings-metoder är endast en förberedelse till GUA´s  tarmrenings-kur, som befriar tarmen på 3-4 kg plack i en avgiftningsprocess.
Fungerar inte dina utrensningsorgan, som lungor, hud, tarmar, njurar och lever normalt på grund av överbelastning, så lagras avfallet på andra platser i kroppen: i organen, på och under huden, i slemhinnor och leder etc. Renar du kroppen från slagg kommer du att upptäcka att biokemin fungerar bättre, du blir vitalare och hastigheten på åldringsprocessen minskar. Huden slätas ut, du återfår din naturliga vikt och du ser lättare nya möjligheter i livet. Speciellt när känslolivet balanseras.

CANDIDA-SVAMP

tarmplak 4Att ta bort plack och övriga gifter i tarmarna är viktigast för att stärka kroppens egen självläkande förmåga och att få tillbaka livs-energin.

GUA erbjuder en föryngringskur genom en seriös storstädning av hela kroppen.

Tarm-plack kan bildas av flera orsaker:

 • packat intorkat slem, med dess giftiga innehåll, från t.ex. mjölkprodukter, speciellt ost, och sojaprodukter.
 • rökning, – det bildas ca. 35 kg tjära i kroppen under 3 år.
 • bil -och skorstensgaser ger mycket tjära.
 • kaffe, – vid rostningen bildas tjära.
 • mjöl + vatten blir som tapetklister.
 • kaffe + grädde + vete + vatten, skapar tjära samt en klistrig massa som kan sprida sig i hela kroppen inkl. hjärnan via blodet.
 • oförbränt socker kan bilda plack på cellmembranen.
 • beta amyloid-plack (= senila plack) kan bildas i hjärnan och orsaka olika sorters. demenssjukdomar, enl tidningen Apoteket 2-00
 • ”tjär-liknande fragment”, – som troligtvis bildas vid ofullständig förbränning, samt från cigarettrökning och snusning.
 • läskedrycker, speciellt sockerdricka, coca-cola drycker, inkl ”light drycker”.
 • nya ämnen har bildats i vårt lufthav bl.a. kolväten som släppts ut. 1980-talets industri har släppt ut minst 100.000 nya ämnen och ännu fler ämnen har släppts ut fram till år 2000. Dessa ämnen, som vi dagligen andas in, ger oss bl.a. mindre tillgång till luftens syre och konsekvenserna av detta är givna, speciellt när dessa ämnen bildar ytterligare nya ämnen.
  GUA vill ge en tankeställare till oss alla! Vad blir effekten på hormonsystemet med tanke på kvinnans fertilitet och mannens impotens ? Är detta ”Moder Jords” naturliga barnbegränsning ???
 • Cell-plack:
  När vi äter s.k. vanligt bordssalt, vitt industribehandlat salt= NaCl, bildas det en beläggning (=plack) på cellmembranen.
  Naturligt salt (havssalt, bergssalt, stensalt) innehåller 84 element som cellerna behöver för att dess elektromagnetiska fält skall fungera.
  NaCl har endast 2 av dessa element och kroppen kräver extra mycket vatten, källvatten, för att eliminera NaCl.
  När detta ej sker bildas plack på cellmembranen och det elektro-magnetiska fältet fungerar sämre.
  Tarmsystemet kräver också vatten, spec. morgonvattnet) för att förhindra att beläggning, plack, fastnar på tarmslemhinnan.
  ÄT HAVSSALT, BERGSSALT eller STENSALT !!!

Leave a Comment